Anbefalt

Nofirno – KABEL

Enkel og fleksibel installasjon (fra -25 til +60 grader) – ingen krav til utforming og dimensjon av gjennomføringen. Gir korrosjons fri gjennomføring – ingen metal deler!
Enkel ettermontering / oppgradering av ny kabel – skjær ut herdemasse, trekk ny kabel, påfør ny herdemasse
Ikke krav til fabrikk produserte rammer – benytt rør, plater – lag en brille!
Vibrasjoner og utvidelser – tetning brytes ikke – gass-,vann- og røyk tett.
UV- og saltvanns bestandig, levetid i 50 år med drifts temperatur fra -50 til +180 C grader, vedlikeholdsfritt
Benyttes i stål – aluminium – plast – kompositt og betong

Nofirno kabel, det ultimate gjennomføringsproduktet, tetter alle former for gjennomføringer i dekk og skott. Nofirno er løsningen som gir deg størst frihet til design, da vi som sagt kan pakke flere kabler for maksimal plassutnyttelse. Ettersom du heller ikke utsetter kabelen for kompresjon, har du også større frihet til vinkler og plassering.

NOFIRNO – effektivt, pålitelig og unikt. Produsert av Beele Engineering BV. Den optimale løsning for de utfordringer en hver gjennomføring kan gi. Med NOFIRNO har vi den enkleste løsningen som samtidig imøtekommer de høyeste brann- og eksplosjonskrav som i dag eksisterer. En gjennomføring skal ikke svekke konstruksjonen i dekk eller skott. Her er det intet krav til millimeter presisjon, grader på hjørner, perfekte eller spesialtilpassede rammer. To komponenter er det som behøves; patenterte NOFIRNO gummihylser og silikonbasert fugemasse.

Svært effektiv og tidsbesparende installasjon. Krav til vedlikehold er ikke-eksisterende. Like effektiv på single- som multi-kabelgjennomføringer. Med Nofirno får man en rask og effektiv løsning, hvor kabler kan pakkes svært kompakt for maksimal plassutnyttelse, uavhengig om det er brille, ramme eller sirkulært. For mest effektiv installasjon seksjoneres gjennomføringen med skilleplater. Kablene separeres deretter med kabelhylser. NOFIRNO gir det beste totalkostnadsbildet fra installasjon og gjennom hele produktets levetid, som er over 50 år.

Det er veldig få parametere å ivareta på engineerings stadiet, eks. vis dybde på gjennomføringen ( fra 180 til 250 mm avhengig av brannklasse). 3D moduleringer tilpasset rørgater sendes ut ved ønske.  Nofirno er løsningen som gir deg størst frihet til design, da vi som sagt kan pakke flere kabler for maksimal plassutnyttelse. Ettersom du heller ikke utsetter kabelen for kompresjon, har du også større frihet til vinkler og plassering.@

Klikk her for teknisk tegning: CSD-Cable Tray

Fordeler

Det er enkelt å fjerne eller oppgradere nye kabler i gjennomføringene. Bruk et hulljern e.l. der hvor det er ledig kapasitet, og trekk nye kabler gjennom. Ny fugemasse fester til den gamle.

  • Driftstemperatur på Nofirno er -50 til +180 grader
  • Nofirno kan påføres mellom -25 og +60 grader
  • Nofirno kan installeres vertikalt (også over hodet)
Tilleggsinfo

NOFIRNO fugemassens elastiske egenskaper tillater betydelige aksielle og radielle bevegelser på kablene, hvilket også betyr ingen tæring på kabelens ytterkappe (ingen kompresjon – ingen deformering). NOFIRNO systemet har ingen metalldeler, slik at korrosjon er et ikke-tema; fugemassen gir optimal tetting.

NOFIRNO innehar sertifikater for IMO relaterte brann klasser som A0 og A60, Hydrokarbonbrann ratings som H0 – H60 – H120 og Jetbrann opptil 350 kwm2.

  • OBS: Ikke krav til tilleggsisolasjon ved A0 eller H0.

Nofirno er testet mot Blast for inntil 1,7 bar – vanntrykk opp mot 11 BAR (avhenger av dimensjon). Nofirno er UV- og saltvannsbestandig  og tåler alle værforhold uten å forringes. Nofirno fugemasse er overmalbar, og eksisterer i fargene rød, grå og hvit.

Nofirno fugemasse er drikkevannsgodkjent og er en ikke-merkepliktig stoffblanding.

Video
Alternative produkter

Rise

Controfil

Slipsil

Dynatite

Kontakt oss om dette

jonoivind
Jon Øyvind Hansen
Ansvarlig Offshore/Marine

halgeir
Hallgeir Frøystadvåg
Distriktssjef Marine

Eller legg igjen et spor, så kontakter vi deg: