Anbefalt

Nofirno – Multimix

Enkel og fleksibel installasjon (fra -25 til +60 grader) – ingen krav til utforming og dimensjon av gjennomføringen. Gir korrosjons fri gjennomføring – ingen metal deler!
Ingen millimeter presisjon – enkel håndtering av u sentrerte rør i sleeven
Enkel ettermontering / oppgradering av ny kabel – skjær ut herdemasse, trekk ny kabel, påfør ny herdemasse
Ikke krav til fabrikk produserte rammer – benytt rør, plater – lag en brille !
Vibrasjoner og utvidelser – tetning brytes ikke – gass-,vann- og røyk tett.
UV- og saltvanns bestandig, levetid i 50 år med drifts temperatur fra -50 til +180 C grader, vedlikeholdsfritt
Benyttes i stål – aluminium – plast – kompositt og betong

https://youtu.be/0Nutfa6WcTE&rel=0

Nofirno multimix, det ultimate gjennomføringsproduktet, tetter alle former for gjennomføringer i dekk og skott. Gir minimum størrelser på sleever, grunnet ekstrem liten iso-avstand mellom rør og sleeve. Samt håndterer enkelt skjev monterte rør i gjennomføringene.

NOFIRNO – effektivt, pålitelig og unikt. Produsert av Beele Engineering BV. Den optimale løsning for de utfordringer en hver gjennomføring kan gi. Med NOFIRNO har vi den enkleste løsningen som samtidig imøtekommer de høyeste brann- og eksplosjonskrav som i dag eksisterer. En gjennomføring skal ikke svekke konstruksjonen i dekk eller skott. Her er det intet krav til millimeter presisjon, grader på hjørner, perfekte eller spesialtilpassede rammer. To komponenter er det som behøves; patenterte NOFIRNO gummihylser og silikonbasert fugemasse.

Svært effektiv og tidsbesparende installasjon. Krav til vedlikehold er ikke-eksisterende. Like effektiv på single- som multimix-gjennomføringer. Med Nofirno får man en rask og effektiv løsning, hvor kabler kan pakkes svært kompakt for maksimal plassutnyttelse, uavhengig om det er brille, ramme eller sirkulært. For mest effektiv installasjon seksjoneres gjennomføringen med skilleplater. Kablene separeres med kabelhylser. NOFIRNO gir det beste totalkostnadsbildet fra installasjon og gjennom hele produktets levetid, som er over 50 år.

Det er veldig få parametere å ivareta på engineerings stadiet, eks. vis dybde på gjennomføringen (fra 180 til 250 mm avhengig av brannklasse) og isolasjonsavstand mellom rør og sleeve. En av produktets største fordeler er også at det ikke er nødvendig med sentrering av rør i gjennomføringen. Nofirno er løsningen som gir deg størst frihet til design, da vi p.t. har det minste isolasjonskravet mellom rør og sleeve (eksempelvis bare 10mm på et ø114,3mm), og vi kan pakke flere kabler for maksimal plassutnyttelse. Ettersom du heller ikke utsetter kabelen for kompresjon, har du også større frihet til vinkler og plassering. 3D moduleringer tilpasset kabel- og rørgater sendes ut ved ønske.

Fordeler

Det er enkelt å fjerne eller oppgradere nye kabler i gjennomføringene. Bruk et hulljern e.l. der hvor det er ledig kapasitet, og trekk nye kabler eller rør gjennom. Ny fugemasse fester til den gamle.

  • Driftstemperatur på Nofirno er -50 til +180 grader
  • Nofirno kan påføres mellom -25 og +60 grader
  • Nofirno kan installeres vertikalt (også over hodet)
Tilleggsinfo

NOFIRNO fugemassens elastiske egenskaper tillater betydelige aksielle og radielle bevegelser på rør og kabler, hvilket også betyr ingen tæring på kabelens ytterkappe (ingen kompresjon – ingen deformering). NOFIRNO systemet har ingen metalldeler, slik at korrosjon er et ikke-tema; fugemassen gir optimal tetting.

NOFIRNO innehar sertifikater for IMO relaterte brannklasser som A0 og A60

  • OBS: Ikke krav til tilleggsisolasjon ved A0.

Nofirno er testet mot Blast for inntil 1,7 bar – vanntrykk opp mot 11 BAR (avhenger av dimensjon). Nofirno er UV- og saltvannsbestandig  og tåler alle værforhold uten å forringes. Nofirno fugemasse er overmalbar, og eksisterer i fargene rød, grå og hvit.

Nofirno fugemasse er drikkevannsgodkjent og er en ikke-merkepliktig stoffblanding.

Video
Alternative produkter

Rise

Controfil

https://youtu.be/0Nutfa6WcTE&rel=0

Kontakt oss om dette

jonoivind
Jon Øyvind Hansen
Ansvarlig Offshore/Marine

halgeir
Hallgeir Frøystadvåg
Distriktssjef Marine

Eller legg igjen et spor, så kontakter vi deg: