Anbefalt

Nofirno – Rør

Enkel og fleksibel installasjon (fra -25 til +60 grader) – ingen krav til utforming og dimensjon av gjennomføringen. Gir korrosjons fri gjennomføring og rør.
Ekstremt lite iso-avstands krav mellom rør og gjennomføring. Markedets minste!
Ingen millimeter presisjon – enkel håndtering av u-sentrerte rør i sleeven
Vibrasjoner og utvidelser – tetning brytes ikke – gass-,vann- og røyk tett.
UV- og saltvanns bestandig, levetid i 50 år med drifts temperatur fra -50 til +180 C grader, vedlikeholds fritt
Benyttes i stål – aluminium – plast – kompositt og betong

Nofirno rør, det ultimate gjennomføringsproduktet, tetter alle former for gjennomføringer i dekk og skott. Gir minimum størrelser på sleever, grunnet ekstrem liten iso-avstand mellom rør og sleeve. Samt håndterer enkelt skjev monterte rør i gjennomføringene.

NOFIRNO – effektivt, pålitelig og unikt. Produsert av Beele Engineering BV. Den optimale løsning for de utfordringer en hver gjennomføring kan gi. Med NOFIRNO har vi den enkleste løsningen som samtidig imøtekommer de høyeste brann- og eksplosjonskrav som i dag eksisterer. En gjennomføring skal ikke svekke konstruksjonen i dekk eller skott. Her er det intet krav til millimeter presisjon, grader på hjørner, perfekte eller spesialtilpassede rammer. Nofirno kan installeres i briller, rammer eller rør. To komponenter er det som behøves; patenterte NOFIRNO gummihylser og silikonbasert fugemasse.

Svært effektiv og tidsbesparende installasjon, krav til vedlikehold er ikke-eksisterende. Like effektiv på single- som multi-rørgjennomføringer. NOFIRNO løser de fleste kjente typer av gjennomføringer, uansett om det er stål, aluminium, glassfiber, plast osv. NOFIRNO gir det beste totalkostnadsbildet fra installasjon og gjennom hele produktets levetid, som er over 50 år.

Det er veldig få parametere å ivareta på engineerings stadiet, eks. vis dybde på gjennomføringen ( fra 180 til 250 mm avhengig av brannklasse) og isolasjonsavstand mellom rør og sleeve. 3D moduleringer tilpasset rørgater sendes ut ved ønske.  Nofirno er løsningen som gir deg størst frihet til design, da vi p.t. har det minste isolasjonskravet mellom rør og sleeve (eksempelvis bare 10mm på et ø114,3mm). En av produktets største fordeler er også at det ikke er nødvendig med sentrering av rør i gjennomføringen.

Klikk her for teknisk tegning: CSD-Pipe Tray

Fordeler

Det er enkelt å fjerne eller oppgradere nye rør i gjennomføringene. Bruk et hulljern e.l. der hvor det er ledig kapasitet, og trekk nytt rør gjennom. Ny fugemasse fester til den gamle.

  • Driftstemperatur på Nofirno er -50 til +180 grader
  • Nofirno kan påføres mellom -25 og +60 grader
  • Nofirno kan installeres vertikalt (også over hodet)
Tilleggsinfo

NOFIRNO fugemasse tillater betydelige aksielle og radielle bevegelser på rørene. NOFIRNO systemet har ingen metalldeler, slik at korrosjon er et ikke-tema; fugemassen gir optimal tetting.

NOFIRNO innehar sertifikater for IMO relaterte brann klasser som A0 og A60, Hydrokarbonbrann klasser som H0 – H60 – H120 og Jetbrann opptil 350 kwm2.

  • OBS: Ikke krav til tilleggsisolasjon ved A0 eller H0.

Nofirno er testet mot Blast for inntil 1,7 bar – vanntrykk opp mot 5 BAR (avhenger av dimensjon). Nofirno er UV- og saltvannsbestandig  og tåler alle værforhold uten å forringes. Nofirno fugemasse er overmalbar, og eksisterer i fargene rød, grå og hvit.

Nofirno fugemasse er drikkevannsgodkjent og er en ikke-merkepliktig stoffblanding.

Video
Alternative produkter

Kontakt oss om dette

jonoivind
Jon Øyvind Hansen
Ansvarlig Offshore/Marine

halgeir
Hallgeir Frøystadvåg
Distriktssjef Marine

Eller legg igjen et spor, så kontakter vi deg: