drikkevann

Transformatorstasjoner/E-verk

Det er ikke uvanlig med vanninnsig via kabelgjennomføringer i vegg ved trafostasjoner. Årsaken har skyldtes mangel på gode produkter til å tette, eller at produktene man har tilgjengelig ikke passer med byggemetoden. Eksempelløsning er svellebånd med støp, en løsning som med tiden vil gi lekkasjer ved vibrasjon, strekk og utvidelse av kabler. Det finnes også produkter man skrur til som holder tett, men som man må montere i et kjerneboret hull, der man er avhengig av en perfekt, rund utsparing, og at kablene innføres vinkelrett og sentrert i gjennomføringen. Disse anretningene man skrur til er relativt kostbare, og må spesialbestilles for dimensjoner. NOFIRNO gir deg friheten til å få det tett, absorbere vibrasjon, utvidelse og strekk av kabler, i forskjellige vinkler, imperfekte utsparinger og i vanskelige forhold, i en levetid på over 50 år, uten å måtte spesialbestille. Legg til at NOFIRNO kan installeres rett i betong, stål eller plast (trekkerør), og holder tett for gnagere, så har du et tetteprodukt du kan stole på ikke vil gi deg problemer under installasjon eller i fremtiden. Å legge til eller fjerne kabler er også en enkel jobb, da man bare skjærer ut det området man vil trekke kabelen gjennom, og tilfører litt mer Nofirno.

Ved bygging av trafostasjoner i dag stanser trekkerørene fra trekkekummen rett utenfor veggen, og vinkles oppover. Kablene legges deretter inn gjennom veggen i en skarp vinkel, for å unngå at vann renner inn sammen med kablene. Dette gjør utskifting av kabler eller det å trekke nye til en unødvendig krevende jobb. Årsaken til at denne byggeteknikken er utviklet er mangelen på et produkt som kunne garantere at et trekkerør ikke ville fylles med vann og renne rett inn i trafostasjonen. Ved bruk av Nofirno kan trekkerør trygt føres helt inn i veggen ved bygging, som også vil gjøre det mye enklere å trekke kabler både ved installasjon og i fremtiden. Det vil heller ikke bli liggende vann i trekkerøret som kommer fra kummen.

Bildebruk og video: Se installasjon av Nofirno i en transformatorstasjon. Mellom 2 og 9 minutter ser du installasjon av 3 tvinnede kabler og hvordan vi sørger for at dette blir helt tett. Hafslund hadde nylig krav om at man måtte garantere tette gjennomføringer ved Valle Hovin i deres trafo, og da falt valget på Nofirno.

Kontakt oss om dette:

Kontakt oss